Verkorte huurvoorwaarden

Hieronder staan de verkorte voorwaarden betreft het verhuurmaterieel opgesomd:

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw
 2. Geen meerprijs voor WA-verzekering
 3. Standaard All-risk verzekeringstoeslag van 5% over bruto huurprijs
 4. Eigen risico bij All-risk verzekering € 500,- per geval
 5. Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening huurder
 6. Dagelijkse (onderhoud) controles is verantwoordelijkheid huurder
 7. Toeslag voor schoonmaakkosten bij retour
 8. Toeslag voor brandstof aftanken bij retour
 9. Toeslag voor specifieke klaarmaakkosten/ pas maken speciale werktuigen
 10. Toeslag voor halen en/of brengen machine
 11. Toeslag voor kosten slijtdelen (messen)
 12. Betaling: binnen 14 dagen na factuurdatum
 13. In sommige situaties wordt betaling vooraf huurperiode verlangd
 14. Verrekening uren gebeurt per kwartaal of bij einde huurperiode
 15. Algemene voorwaarden Fedecom zijn van toepassing
 16. 1 dag = 24 uur, 1 week = 7x24 uur
 17. Als er een maximum aantal draaiuren op een periode zit, wordt dit boven de prijs vermeld. Extra draaiuren worden per uur belast
 18. Afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het origineel
 19. Wij verhuren uitsluitend aan professionele bedrijven of partijen
 20. De RentNoord voertuigen zijn voorzien van een GPS volgsysteem
 21. Schades dienen altijd gemeld te worden
 22. Bij schade altijd een schadeformulier invullen
 23. AMS artikelen zijn niet mee verzekerd tegen diefstal
 24. U bent niet verzekerd bij doorverhuur door de huurder
 25. U bent niet verzekerd bij schade aan eigen zaken ten aanzien van de huurder
 26. U bent niet verzekerd bij verduistering door de huurder of diens personeel
 27. U bent niet verzekerd voor de schade die ontstaat door bespuiting, besproeiing, nevelen, verstuiving of soortgelijke werkzaamheden, van chemische of biologische groei- of bestrijdingsmiddelen als u dat tegen betaling doet.
 28. U bent niet verzekerd voor schade aan gewassen door bewerking en verwerking door het landmateriaal. Bijvoorbeeld: schade door een bietenrooier als gevolg van verkeerd afgestelde of beschadigde messen.
 29. U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van optochten, toertochten en andere soortgelijke evenementen.

Wij hanteren de algemene verhuurvoorwaarden van Fedecom, deze zijn hier te lezen.